Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ культури/Положення про Мукачівську міську премію імені Олександра Духновича (нова редакція)
П'ятниця, 07 липня 2017 15:01

Положення про Мукачівську міську премію імені Олександра Духновича (нова редакція)

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

1. Загальні положення:

1.1. Мукачівська міська премія імені Олександра Духновича (надалі Премія) - заснована Мукачівською міською радою на честь одного з найбільш визначних представників культурно-освітнього руху Закарпаття середини ХІХ століття.

1.2. Загальна сума Премії становить 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень.

1.3. Нагородження (присудження) Премією провадиться за розпорядженням Мукачівського міського голови.

1.4. Метою преміювання є підтримка та розвиток інтелектуальних та творчих здібностей мешканців міста Мукачева.

1.5. Основні завдання:

- підтримка інтелектуальних та творчих особистостей;

- сприяння розвитку та реалізації освітніх та культурних творчих проектів.

1.6. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються педагоги, літератори, митці, які проживають і працюють на території міста Мукачева за:

- високохудожні твори у жанрах поезії, прози, драматургії, художньої літератури для дітей;

- визначні досягнення у сфері педагогіки, літературознавства, публіцистики;

- визначні досягнення у сфері образотворчого мистецтва, театру, музики.

1.7. Премія присуджується щорічно у шести номінаціях, але не більше однієї з кожного напряму:

- “Художня література”

- “Педагогічна діяльність”

- “Літературознавство та публіцистика”

- “Музично-виконавське мистецтво”

- “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”

- “Театральне мистецтво”

1.8. Особа може бути лауреатом премії за кожною номінацією лише один раз за життя. Премія не може бути присуджена посмертно.

1.9. На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори, роботи опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п'яти років.

1.10. При висуванні твору вказується його творець (автор, виконавець), колектив творців (для авторів твору - не більше трьох осіб, для виконавців твору - не більше п'яти осіб). До колективу авторів, виконавців не допускається включення осіб, які не є творцями цього твору.

1.11. Вручення Премії приурочується дню народження Олександра Духновича (24 квітня) та проводиться під час урочистих святкувань або засідання сесії Мукачівської міської ради.

2. Порядок висунення осіб на здобуття премії:

2.1. Через місцеві засоби масової інформації до 1 серпня відповідного календарного року комісія по присудженню Премії інформує громадськість про термін висунення кандидатур претендентів на здобуття Премії та прийому документів.

2.2. Висувати кандидатів на здобуття Премії мають право:

- творчі спілки, громадські організації та об'єднання;

- трудові колективи;

- навчальні заклади;

- видавництва, редакції газет та журналів.

2.3. Кандидат може бути висунутий на здобуття Премії за відповідною номінацією лише за його згодою, збір у зв’язку з цим документів і матеріалів щодо нього здійснюється також за його згодою.

2.4. На здобуття Премії подаються матеріали з відображенням основних досягнень претендентів, конкурсні роботи у завершеному вигляді (відповідно до п. 4 Положення) до відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради терміном до 1 грудня відповідного календарного року за адресою: 89600, місто Мукачево, площа Духновича Олександра, 2, каб. № 54.

2.5. Через місцеві засоби масової інформації комісія по присудженню Премії до 15 грудня відповідного календарного року здійснює інформування громадськості про кандидатури претендентів на здобуття Премії.

3. Порядок створення та робота комісії:

3.1. Розгляд, обговорення та оцінка творів і робіт, представлених на здобуття Премії, з метою визначення лауреатів, проводяться комісією з присудження Премії.

Персональний склад комісії затверджується відповідним скликанням Мукачівської міської ради (додаток 2) на строк повноважень ради. Протягом цього періоду може проводитись часткова ротація персонального складу комісії.

До складу комісії, яку очолює заступник Мукачівського міського голови, входять діячі у сфері освіти, культури і мистецтва, керівники провідних мистецьких колективів та представники міської влади, громадсько-культурних організацій, творчих спілок, фахівців у сфері літературознавства та журналістики.

Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

3.2. Робота комісії проводиться у формі засідань. Засідання комісії проводить її голова, а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює відділ культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

3.3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

3.3.1. Розробляє детальні критерії оцінювання по кожній номінації.

3.3.2. Розглядає твори, роботи висунуті на здобуття Премії на відповідність номінаціям премії.

3.3.3. Приймає рішення щодо допущення або недопущення творів, робіт до конкурсу шляхом обговорення та відкритого голосування.

3.3.4. Проводить остаточні обговорення творів, робіт і приймає рішення шляхом таємного голосування про присудження премії для подання його на затвердження Мукачівським міським головою.

3.4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її загального складу.

3.5. Підсумкове засідання членів комісії, під час якого приймаються рішення щодо визначення переможців у відповідних номінаціях, проводиться в режимі он-лайн трансляції.

3.6. Порядок голосування:

3.6.1. Рішення комісії щодо кандидатур на присудження Мукачівської міської премії ім. О. Духновича із кожного напряму приймається не менше ніж трьома четвертими голосів членів комісії, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.

3.6.2. Якщо в результаті голосування жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів комісії, які взяли участь у голосуванні, комісія проводить повторні обговорення і таємне голосування щодо твору, який набрав найбільшу кількість голосів, або творів, що набрали найбільшу й водночас однакову кількість голосів членів комісії, які взяли участь у голосуванні.

3.6.3. У разі, якщо за результатом повторного таємного голосування жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів комісії, які взяли участь у голосуванні, комісія шляхом відкритого голосування приймає рішення про присудження премії кандидату, який набрав найбільшу кількість голосів або про невнесення Мукачівському міському голові пропозицій щодо кандидатури на присудження міської Премії у відповідній номінації.

3.7. Комісія вивчає і обговорює твори, що висуваються на здобуття Премії до 10 квітня відповідного календарного року.

3.8. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії (в разі його відсутності - заступником голови комісії).

3.9. Терміном до 10 календарних днів, на основі протоколу підсумкового засідання комісії, Мукачівський міський голова видає розпорядження про затвердження рішення комісії по присудженню Премії.

3.10. Розпорядження Мукачівського міського голови про затвердження рішення комісії по присудженню Премії друкується в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Мукачівської міської ради.

3.11. Переможцям вручається диплом установленого зразка та грошова винагорода.

3.12. Премію вручає Мукачівський міський голова, в разі відсутності - його заступник.

4. Умови участі у конкурсі та перелік документів, що надаються претендентами на здобуття Мукачівської міської премії ім. О. Духновича:

4.1. До участі в конкурсі допускаються представлені на здобуття премії твори чи роботи: книжки (у чотирьох примірниках), аудіо- та відеозаписи (у чотирьох примірниках), фотоальбоми, каталоги, або запрошення на перегляд художніх виставок, театральних вистав, на прослуховування концертів. Номінант організовує виставку робіт, представлених на здобуття премії, прослуховування концертів, перегляд вистав.

4.2. Подані роботи оцінюються комісією за критеріями: повнота розкриття

теми, науковість та композиційна досконалість роботи, власна творча неповторність, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія, художній рівень, якість оформлення роботи.

4.3. У разі подання матеріалів на здобуття Премії твору чи роботи претендента, який одночасно з цим являється членом комісії, він не приймає участі у обговоренні даної номінації, а також його голос під час голосування не враховується.

4.4. На розгляд комісії подається:

- номінований твір (робота);

- лист-подання за підписом керівника організації, установи, що представляє твір або роботу на здобуття премії, до якого додаються:

а) розгорнута аналітична оцінка твору (роботи), якою мотивується його представлення на премію;

б) розгорнута творча характеристика автора;

в) анкета-заявка претендента (додаток 1 до Положення про Мукачівську міську премію ім. О. Духновича);

г) фотокартка розміром 10 х15;

д) ксерокопія паспорту;

е) ксерокопії рецензій і відгуків.

4.5. Всі документи подаються у двох екземплярах, а номінований твір (робота) у чотирьох примірниках. По закінченні конкурсу один екземпляр документів та один номінований твір залишаються у відділі культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради для архіву.

5. Нагородження переможців:

5.1. Переможцям, удостоєним Премії, присвоюється звання лауреата Премії у відповідній номінації, вручається диплом та виплачується грошова частина Премії у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

5.5. Кошти на виплату грошової частини Премії та фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича, передбачаються у міському бюджеті згідно міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева.

Секретар міської ради                                          І. Маняк

Прочитано 1514 разів

Останні з Відділ культури

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box