Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ культури/Положення про щорічну міську літературну премію імені Юрія Мейгеша
Понеділок, 30 жовтня 2017 18:03

Положення про щорічну міську літературну премію імені Юрія Мейгеша

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Додаток 1

до рішення 32 сесії 7 скликання

Мукачівської міської ради

26.10.2017 р. №806

П О Л О Ж Е Н Н Я

про щорічну міську літературну премію імені Юрія Мейгеша – українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева

(нова редакція)

1. Загальні положення:

Щорічна міська літературна премія імені Юрія Мейгеша – українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева (надалі Премія) - заснована Мукачівською міською радою на честь одного з найбільш відомих письменників Закарпаття ХХ століття.

1.2. Премія присуджується авторам найкращих творів (поезія, проза, драматургія, дитяча література, критика, переклад), які проживають і працюють на території міста Мукачева.

1.3. Мета Премії - підтримка місцевих майстрів пера та розвиток творчих здібностей мешканців міста Мукачева.

1.4. Загальна сума Премії становить 5 000 (п’ять тисяч) гривень.

1.5. Нагородження (присудження) Премією провадиться за розпорядженням Мукачівського міського голови.

1.6. Особа може бути лауреатом Премії лише один раз за життя. Премія не може бути присуджена посмертно.

1.7. На здобуття Премії висуваються твори, опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх трьох років і стали відомими громадськості не пізніше як за два місяці до висунення на здобуття премії..

1.8. При висуванні твору вказується його творець (автор), колектив творців (авторів) у складі не більше трьох осіб. До колективу авторів, не допускається включення осіб, які не є творцями цього твору.

1.9. Вручення Премії приурочується Дням міста Мукачева (травень місяць) та проводиться під час урочистих святкувань або засідання сесії Мукачівської міської ради.

2. Порядок висунення осіб на здобуття Премії

2.1. Через місцеві засоби масової інформації до 1 лютого відповідного календарного року комісія по присудженню Премії інформує громадськість про термін висунення кандидатур претендентів на здобуття Премії та прийому документів.

2.2. Висувати кандидатів на здобуття Премії мають право:

- творчі спілки, громадські організації та об'єднання;

- трудові колективи;

- видавництва, редакції газет та журналів.

2.3. Кандидат може бути висунутий на здобуття Премії за відповідною номінацією лише за його згодою, збір у зв’язку з цим документів і матеріалів щодо нього здійснюється також за його згодою.

2.4. На здобуття Премії подаються матеріали з відображенням основних досягнень претендентів, конкурсні роботи у завершеному вигляді (відповідно до п. 4 Положення) до відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради терміном до 1 березня відповідного календарного року за адресою: 89600, місто Мукачево, площа Духновича Олександра, 2, каб. № 54.

2.5. Через місцеві засоби масової інформації комісія по присудженню Премії до 15 лютого відповідного календарного року здійснює інформування громадськості про кандидатури претендентів на здобуття Премії.

3. Порядок створення та робота комісії

3.1. Розгляд, обговорення та оцінка творів, представлених на здобуття Премії, з метою визначення лауреата, проводяться комісією з присудження Премії.

Персональний склад комісії затверджується відповідним скликанням Мукачівської міської ради (додаток 2) на строк повноважень ради. Протягом цього періоду може проводитись часткова ротація персонального складу комісії.

До складу комісії, яку очолює заступник Мукачівського міського голови, входять фахівці у сфері художньої літератури та літературознавства, освіти, культури і мистецтва, представники міської влади, громадсько-культурних організацій та творчих спілок.

Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

3.2. Робота комісії проводиться у формі засідань. Засідання комісії проводить її голова, а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює відділ культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

3.3. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її загального складу.

3.4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань вивчає, аналізує і обговорює твори, висунуті на здобуття Премії до 15 квітня відповідного календарного року.

3.5. Підсумкове засідання членів комісії, під час якого приймаються рішення щодо визначення переможця, проводиться у режимі он-лайн трансляції.

3.6. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів шляхом таємного голосування та оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії (в разі його відсутності - заступником голови комісії).

У разі якщо при голосуванні результати розподілилися порівну,

голос головуючого на засіданні є ухвальним.

3.7. Терміном до 10 календарних днів, на основі протоколу підсумкового засідання комісії, Мукачівський міський голова видає розпорядження про затвердження рішення комісії по присудженню Премії.

3.8. Розпорядження Мукачівського міського голови про затвердження рішення комісії по присудженню Премії друкується в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті Мукачівської міської ради.

3.9. Переможцю вручається диплом установленого зразка та грошова винагорода.

3.10. Премію вручає Мукачівський міський голова, в разі відсутності - його заступник.

4. Умови участі у конкурсі та перелік документів, що надаються претендентами на здобуття Премії

4.1. До участі в конкурсі допускаються представлені на здобуття премії твори: книжки (у трьох примірниках).

4.2. Подані роботи оцінюються комісією за критеріями: повнота розкриття

теми, композиційна досконалість роботи, власна творча неповторність, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія, художній рівень, якість оформлення роботи.

4.3. У разі подання матеріалів на здобуття Премії висунуто кандидатуру члена комісії, кандидат не приймає участі у голосуванні.

4.4. На розгляд комісії подається:

- номінований твір;

- лист-подання за підписом керівника організації, установи, що представляє твір на здобуття премії, до якого додаються:

а) розгорнута аналітична оцінка твору, яким мотивується його представлення на премію;

б) розгорнута творча характеристика автора;

в) анкета-заявка претендента (додаток 1 до Положення про Премію);

г) фотокартка розміром 10 х15;

д) ксерокопія паспорту;

е) ксерокопії рецензій і відгуків (за наявності).

4.5. Всі документи подаються у двох екземплярах, а номінований твір у трьох примірниках. По закінченні конкурсу один екземпляр документів та один номінований твір залишаються у відділі культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради для архіву.

5. Нагородження переможців:

5.1. Переможцю, удостоєному Премії, присвоюється звання лауреата Премії, вручається диплом та виплачується грошова частина Премії у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень.

5.2. У разі якщо Премія присуджена кільком авторам, кожен отримує диплом лауреата, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

5.5. Кошти на виплату грошової частини Премії та фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, передбачаються у міському бюджеті згідно міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева.

Секретар міської ради І. Маняк

Додаток 1

до Положення про щорічну міську літературну премію імені Юрія Мейгеша – українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева

АНКЕТА-ЗАЯВКА

кандидата на здобуття щорічної міської літературної премії

імені Юрія Мейгеша – українського письменника,

почесного громадянина міста Мукачева

_______ рік

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

____________________________________________________________________________

Посада та місце роботи (за наявності)

____________________________________________________________________________

Число, місяць, рік і місце народження

____________________________________________________________________________

Освіта______________________________________________________________________

Нагороди, звання, відзнаки (за наявності)

____________________________________________________________________________

Домашня адреса

________________________________________________________________________________

Контактні телефони, електронна пошта (e-mail)

___________________________________________________________________________

Назва твору, який представляється на премію, рік оприлюднення

____________________________________________________________________________

Інші твори (роботи) (за наявності)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Назва організації, що здійснює представлення на премію ____________________________________

____________________________________________________________________________

Напрям за яким представляється твір_____________________________________________________

«_____»___________________ рік Підпис____________________

Додаток 2

до рішення 32 сесії 7 скликання

Мукачівської міської ради

26.10.2017 р. №806

Персональний склад комісії

по присудженню щорічної міської літературної премії імені Юрія Мейгеша – українського письменника, почесного громадянина міста Мукачева

Голова комісії:

Галай Олександр Юрійович - заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Заступник голови комісії:

Калій Ірина Ярославівна - начальник відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Секретар комісії:

Туряниця Тетяна Миколаївна - головний спеціаліст відділу культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Члени комісії:

Білик Ігор Михайлович – педагог, композитор, виконавець, член Національної ліги українських композиторів, лауреат Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича.

Волонтир Володимир Ілліч – композитор, диригент, педагог, Заслужений діяч мистецтв України, Почесний громадянин Мукачева, лауреат Всеукраїнської премії ім. В. Косенка, лауреат премії ім. Д. Задора, директор Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків.

Головчук Оксана Василівна - журналіст, кандидат політичних наук, головний редактор видавничої студії “ZORIANa”, доцент кафедри соціальної роботи Карпатського інституту підприємництва університету розвитку людини “Україна”, член спілки журналістів України, лауреат Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича. Автор багатьох нарисів та статей про відомих людей, історію та культуру міста та краю.

Долинська Любов Михайлівна - викладач української мови та літератури Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу, лауреат обласної педагогічної премії ім. А.Волошина.

Дочинець Мирослав Іванович – український письменник, журналіст, видавець, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. Лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, Міжнародної премії «Карпатська корона», Закарпатської обласної літературної премії ім. Ф.Потушняка, Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича та ін. Почесний громадянин міста Мукачева.

Рибар Тетяна Стефанівна – українська поетеса, прозаїк, художниця, член Національної спілки письменників України, голова Мукачівського літературного об’єднання «Рідне слово», лауреат Мукачівської міської літературної премії ім. Ю. Мейгеша.

Сливчук Богдан Петрович – поет, заступник голови літературного об’єднання «Рідне слово», лауреат Мукачівської міської літературної премії ім. Ю. Мейгеша.

Стадник Ольга Андріївна – ветеран бібліотечної справи міста Мукачева, провідний бібліограф Мукачівської міської центральної бібліотеки ім. О.Духновича, голова міського профспілкового комітету працівників культури, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ст.

Тищук Євген Віталійович – український режисер, драматург, педагог, актор театру і кіно, лауреат театральної премії ім. братів Шерегіїв, режисер Мукачівського драматичного театру.

Секретар міської ради І. Маняк

Прочитано 2064 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box