Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи/Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Мукачівської міської ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

1.2. Відділ створений відповідно п.5 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.3. Відділ підконтрольний та підзвітний Мукачівській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради та Мукачівському міському голові.

1.4. Реорганізація або ліквідація відділу здійснюється за рішенням міської ради.

1.5. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС, розпорядженнями голови Закарпатської обласної державної адміністрації, рішеннями Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, Мукачівського міського голови, а також цим Положенням та технологічними картками до нього, затвердженими міським головою.

РОЗДІЛ ІІ. Структура та організація роботи Відділу

2.1. Відділ є складовою частиною органу управління Закарпатської територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

2.2. Працівники відділу, а саме: начальник відділу, головний спеціаліст відділу та старший інспектор, відповідно до цього Положення, мають повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій.

2.3. Відділ очолює начальник, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади Мукачівським міським головою.

розділ ІІІ. Завдання та функції відділу

З питань надзвичайних ситуацій:

3.1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків.

3.2. Розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил Мукачівської міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та на особливий період.

3.3. Здійснення разом з іншими органами управління Закарпатської обласної територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій, банку даних з питань захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.4. Створення фінансових та матеріальних резервів для ліквідації НС техногенного та природного характеру і їх наслідків відповідно до чинного законодавства.

3.5. Забезпечення організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського правопорядку.

3.6. Забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них.

3.7. Подання пропозицій міському голові: щодо включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток та функціонування системи цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; щодо утворення та складу спеціальних комісій виконавчого комітету Мукачівської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

3.8. Визначення в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпення оперативного і повного інформування органів управління щодо її загрози або про її виникнення.

3.9. Організація робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, контроль в межах своєї компетенції готовності органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням.

3.10. Здійснення відповідно до законодавства контролю за виконанням вимог цивільного захисту і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, станом готовності сил і засобів щодо проведення рятувальних робіт та інших невідкладних робіт у разі їх потреби.

3.11. Надання рекомендацій для містобудівної документації у частині дотримання вимог цивільного захисту і техногенної безпеки.

3.12. Координація діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств установ та організацій усіх форм власності щодо пошуку і

рятування людей, ліквідації впливу нафтопродуктів, викиду шкідливих хімічних та радіоактивних речовин у довкілля.

3.13. Забезпечення оповіщення керівного складу органів управління та сил Мукачівської міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

3.14. Забезпечення прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до сезону, визначення підлеглих територій за наявності потенційно-небезпечних об'єктів.

3.15. Організація в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації, що сталася, та роботи міської евакуаційної комісії.

3.16. Координація діяльності органів управління, служб цивільного захисту підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у порядку встановленому законодавством.

3.17. Сприяння залученню за призначенням спеціалізованих і невоєнізованих формувань під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

3.18. Розроблення заходів щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій.

3.19. Організація та здійснення через засоби масової інформації інформування населення щодо заходів, які проводяться міською радою та її виконавчими органами для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

3.20. Організація в установленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, в тому числі підготовку учнів у загальних, професійно-технічних та інших навчальних закладах.

3.21. Розроблення, погодження або затвердження планів дій цивільного захисту та заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.22. Здійснення відповідно до законодавства, перевірки стану цивільного захисту населення та території міста, організація роботи з планування укриття у захисних спорудах, ведення їх обліку, контроль за станом їх утримання, участь у роботі відповідної комісії.

З питань мобілізаційної та оборонної роботи:

3.23.Забезпечення формування проекту основних показників мобілізаційних планів, розроблення проектів мобілізаційного плану на особливий період, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки, здійснення методологічного, методичного забезпечення цієї роботи.

3.24. Під час проведення мобілізаційних навчань (тренувань) подання пропозиції міському голові щодо участі виконавчих органів міської ради в організації управління містом в особливий період.

3.25. Організація роботи з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки.

3.26. Забезпечення отримання та доведення до підприємств, установ та організацій міста мобілізаційних завдань (замовлень).

3.27. Здійснення робіт щодо створення, зберігання та обслуговування мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях міста.

3.28. Контроль за здійсненням заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування міста в умовах особливого періоду.

3.29. Здійснення заходів щодо визначення можливості задоволення національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

3.30. Розробка і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення міста в особливий період.

3.31. Забезпечення подання обласній адміністрації інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.

3.32. Доведення до структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради вказівки щодо виконання законодавчих актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.33. Підготовка та подання обласній адміністрації щорічної доповіді про стан мобілізаційної готовності виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

3.34. Забезпечення спільно з Мукачівським ОМВК виконання заходів з бронювання військовозобов’язаних виконавчого комітету Мукачівської міської ради на період мобілізації і військовий час.

3.35. Забезпечення спільно з Мукачівським ОМВК виконання заходів з бронювання військовозобов’язаних підприємств, що мають мобілізаційні завдання, на період мобілізації і військовий час.

3.36. У разі неспроможності (банкрутства) об’єктів господарської діяльності, які виконують мобілізаційне завдання, здійснення заходів щодо передачі цих завдань іншим об’єктам господарювання, що знаходяться на території міста.

3.37. Узгодження плану цивільного захисту міста з мобілізаційним планом.

3.38. Забезпечення виконання завдань щодо створення систем інформаційного забезпечення міської ради та її виконавчих органів в умовах особливого періоду.

3.39. Контроль за виконанням підприємствами, розташованими на території міста, замовлень Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством.

3.40. Сприяння Мукачівському ОМВК у виконанні завдань щодо: проведення приписки громадян до призовних дільниць, організації військової служби за контрактом, вступу до військових навчальних закладів та проведення призову на строкову військову службу.

3.41. Забезпечення виконання заходів, спільно з відділом економіки, щодо приїзду іноземних делегацій у виконавчий комітет Мукачівської міської ради.

3.42. Виконання заходів та вдосконалення шефської роботи над військовими частинами, відповідно до планів і програм, затверджених обласною державною адміністрацією.

3.43. За поданням керівників громадських формувань, здійснення обліку та видача посвідчень учасникам громадських формувань з охорони громадського порядку на території міста.

3.44. Організація та виконання заходів щодо забезпечення режиму секретності у виконавчому комітеті Мукачівської міської ради.

3.45. Здійснення обліку, зберігання, використання та знищення документів, що містять службову інформацію, у виконавчому комітеті Мукачівської міської ради.

3.46. Доведення основних вимог законодавчих актів щодо роботи із документами, що містять службову інформацію, до керівників підприємств, які мають мобілізаційні завдання.

3.47. Забезпечення виконання завдань для відділу у системі електронного документообігу АСУД “ДОК ПРОФ”.

розділ ІV. Права Відділу

Відділ має право:

4.1. Одержувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, яка необхідна для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Заслуховувати посадових осіб відділів і управлінь виконавчого комітету міської ради, керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та мобілізаційної роботи.

4.3. У порядку, встановленому законодавством, залучати до проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, відповідні органи управління, сили і засоби підприємств, установ та організацій згідно з планами взаємодії.

4.4. Приймати участь у перевірці стану створення, збереження та обгрунтованості витрачання фінансових резервів та матеріально-технічних ресурсів, що призначені для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, органами управління з питань НС та підприємствами усіх форм власності, розташованими на території міста.

4.5. Перевіряти і визначати ефективність здійснення структурними підрозділами виконавчого комітету Мукачівської міської ради заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.6. Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності підприємств, які мають мобілізаційні завдання.

4.7. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Мукачівської міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

розділ V. Обов'язки відділу

5.1. Брати участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків.

5.2. Розробляти та здійснювати заходи щодо підтримання готовності органів управління і сил Мукачівської міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та на особливий період.

5.3. Здійснювати разом з іншими органами управління Закарпатської обласної територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій для обліку даних з питань захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

5.4. Створювати фінансові та матеріальні резерви для ліквідації НС техногенного та природного характеру і їх наслідків відповідно до законодавства.

5.5. Забезпечувати організацію проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського правопорядку.

5.6. Сприяти сталому функціонуванню об’єктів господарювання міста у зоні виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

5.7. Організовувати, планувати та здійснювати заходи, спрямовані на своєчасне проведення мобілізації, переведення Мукачівської міської ради, її виконавчих органів, суб'єктів господарювання на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

5.8. Відпрацьовувати оперативно-мобілізаційні документи та здійснювати відповідні заходи спільно з Мукачівським ОМВК, підприємствами, установами та організаціями міста на період мобілізації.

5.9. Організовувати заходи щодо забезпечення режиму секретності у виконавчому комітеті Мукачівської міської ради.

розділ VІ. Відповідальність відділу

Начальник відділу:

6.1. Несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань та прийняття ним рішень, визначає ступінь відповідальності працівників відділу.

6.2. Організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, щодо виконання заходів з мобілізаційної підготовки.

6.3. Забезпечує в межах своєї компетенції підготовку проектів розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету та міської ради з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи.

6.4. Відповідає за виконання покладених на відділ завдань і здійснення його працівниками своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення.

6.5. Відповідає за відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

6.6. Відповідає за виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Мукачівського міського голови.

6.7. Відповідає за своєчасну і достовірну інформацію та звітність, що входять до його компетенції.

розділ VІІ. Заключні положення

7.1 Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Мукачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Мукачівській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Мукачівської міської ради.

Прочитано 1110 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація