Секретаріат ради

Структура секретаріату:

Стегура Леонід Вікторович - керівник секретаріату

Усович Ірина Олександрівна - заступник керівника секретаріату

Тетерюк В'ячеслав Сергійович - головний спеціаліст секретаріату

Телефон: (03131) 2-33-01

Розпорядок роботи управління

Понеділок - Четвер

Тривалість робочого дня - з 8.30 до 17.30.

Перерва на обід з 12.30 до 13.00.

П'ятниця

Тривалість робочого дня - з 8.30 до 14.30.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

facebook

Кабінет №72, 73, 74

ПОЛОЖЕННЯ

про секретаріат ради

1. Загальні положення

1.1. Секретаріат ради є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Мукачівської міської ради і створюється для забезпечення діяльності міської ради та успішного виконання покладених на неї функцій.

1.2. Секретаріат ради підпорядковується безпосередньо міському голові та секретарю міської ради.

1.3. У своїй діяльності секретаріат ради керується Конституцією України, Законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Мукачівської міської ради, Регламентом міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Мета і завдання секретаріату ради

2.1. Основними завданнями секретаріату ради є:

2.1.1. Здійснення роботи щодо організаційно-технічного, методичного, інформаційного забезпечення діяльності депутатів міської ради, її постійних комісій та інших комісій, депутатських груп і фракцій, інших депутатських формувань;

2.1.2. Документальне оформлення роботи сесій та постійних комісій міської ради.

2.2. Секретаріат ради при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

3. Повноваження секретаріату ради

3.1. У межах своєї компетенції, секретаріат ради:

3.1.1 Здійснює організаційне забезпечення діяльності міської ради.

3.1.2. Організовує роботу з оприлюднення в засобах масової інформації проектів рішень та рішень міської ради.

3.1.3. Надає методичну допомогу депутатам міської ради у здійсненні ними своїх повноважень.

3.1.4. Надає методичну допомогу виконавчим органам міської ради в організації роботи з підготовки проектів рішень міської ради, в роботі з депутатськими запитами та зверненнями.

3.1.5. Забезпечує підготовку і проведення сесій міської ради.

3.1.6. Забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради та розпоряджень міського голови про скликання сесії міської ради до виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян.

3.1.7. Здійснює оформлення протоколів сесій міської ради.

3.1.8. Узагальнює пропозиції і зауваження, внесені депутатами на сесіях міської ради.

3.1.9. Надає практичну допомогу постійним комісіям міської ради в організації їх діяльності.

3.1.10. Здійснює організаційне забезпечення підготовки і проведення засідань постійних комісій міської ради.

3.1.11. Забезпечує попереднє обговорення в постійних комісіях питань та проектів рішень, що вносяться на розгляд міської ради.

3.1.12. Координує спільну діяльність постійних комісій з виконавчими органами міської ради, іншими постійними комісіями, сприяє постійним комісіям у підготовці матеріалів для їх розгляду на засіданнях комісій з залученням до цього спеціалістів виконавчих органів міської ради.

3.1.13. Забезпечує своєчасне доведення висновків та рекомендацій постійних комісій до виконавців.

3.1.14. Надає депутатам міської ради необхідну допомогу у здійсненні ними депутатських повноважень, сприяє проведенню зустрічей депутатів з виборцями, трудовими колективами підприємств та організацій міста, громадськими організаціями.

3.1.15. Здійснює контроль за виконанням депутатських запитів, пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях міської ради.

3.1.16. В межах своєї компетенції проводить розробку нормативно-правових актів (рішень міської ради, розпоряджень міського голови)

3.1.17. Здійснення інших повноважень передбачених Регламентом роботи Мукачівської міської ради.

4. Права

4.1. Повертати на доопрацювання виконавцям проекти рішень міської ради, підготовлені з порушенням вимог Регламенту роботи Мукачівської міської ради та інструкцій з діловодства.

4.2. Здійснювати контроль за дотриманням юридичними та посадовими особами законодавства про статус депутатів місцевих рад, інформувати міську раду про виявлені порушення і вживати заходів щодо їх припинення.

4.3. Залучати до підготовки сесій міської ради працівників виконавчих органів міської ради.

4.4. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші необхідні матеріали для виконання покладених на нього завдань.

4.5. За дорученням міського голови, секретаря міської ради проводити перевірки з залученням при необхідності депутатів міської ради щодо виконання рішень Мукачівської міської ради, а також перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

5. Організація роботи секретаріату ради

5.1. Структура, чисельність працівників та Положення про секретаріат ради затверджується Мукачівською міською радою та мають забезпечувати якісне виконання покладених на секретаріат завдань і функцій.

5.2. Очолює секретаріат ради керівник секретаріату ради, який призначається розпорядженням міського голови.

Працівники секретаріату ради призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.

5.3. Керівник секретаріату ради:

5.3.1. керує діяльністю секретаріату ради і несе відповідальність за виконання покладених на секретаріат завдань;

5.3.2. забезпечує виконання доручень міського голови та секретаря міської ради;

5.3.3. визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками секретаріату ради, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

5.4. Діяльність секретаріату ради здійснюється на основі плану роботи, який затверджуються секретарем міської ради.

5.5. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Мукачівської міської ради.

Прочитано 2190 разів
Детальніше в цій категорії: Засідання «медичної» комісії »

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація