Ви тутМіська влада/МІСЬКА РАДА/В Мукачеві розробляють Положення про організацію та проведення громадських слухань з питань містобудівної діяльності
Четвер, 18 січня 2018 11:54

В Мукачеві розробляють Положення про організацію та проведення громадських слухань з питань містобудівної діяльності

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

Комісія з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій сьогодні розглянула проект регуляторного акта «Про затвердження Положення про організацію та проведення громадських слухань з питань містобудівної діяльності в місті Мукачево»

Депутати надали дозвіл на оприлюднення документу для отримання зауважень та пропозицій. Нагадаємо, що вчора, під час зустрічі з містянами Андрій Балога ініціював прийняття положення про громадські слухання та запропонував всім активістам долучитися до його розробки. Відповідний проект рішення після опрацювання, буде оприлюднено та прийнято на сесії міськради. Пропонуємо ознайомитися з документом:

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення громадських слухань з питань містобудівної діяльності в місті Мукачево

  1. Загальні положення

1.1. Положення про організацію та проведення громадських слухань з питань містобудівної діяльності в місті Мукачево розроблено відповідно до вимог передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про доступ до публічної інформації», Порядком проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555, Статутом територіальної громади міста Мукачево, затвердженим рішенням Мукачівської міської ради 21 сесії 7-го скликання від 15.12.2016 року № 413.

1.2. Це Положення визначає порядок підготовки та проведення громадських слухань з питань містобудівної документації, а також порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Мукачева під час прийняття рішень.

1.3. Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України «Про місцеве самоврядування України».

1.4. Метою громадських слухань є надання членам територіальної громади міста Мукачева (далі - членам громади) можливості брати участь у розробленні проектів містобудівної документації та врахування їх інтересів під час планування та забудови територій.

1.5. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути:

Генеральний план міста Мукачева та зміни до нього;

план зонування міста Мукачева та зміни до нього;

детальні плани територій комплексної забудови та реконструкції міста Мукачева та зміни до них.

1.6. На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та чинному законодавству України, та питання, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції Мукачівської міської ради.

1.7. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або неучасті в роботі громадських слухань.

1.8. Під час громадських слухань члени громади можуть заслуховувати депутатів міської ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також з керівників підприємств, організацій та установ, якщо їх діяльність пов’язана з питаннями, що обговорюються.

1.9. Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації;

юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

народні депутати України та депутати Мукачівської міської ради.

1.10. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

всіх членів громади міста Мукачева – загальноміські громадські слухання;

частини членів громади, що мешкають у межах інших частин міста Мукачева (мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків, житлового будинку) місцеві громадські слухання.

Правом надавати пропозиції під час громадських слухань, що проводяться в межах мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків чи житловому будинку користуються члени громади зареєстровані на відповідних територіях.

Громадяни, які не підпадають під вказані визначення, беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

1.11. Громадські слухання з питань містобудівної діяльності в місті Мукачево проводяться в міру необхідності.

2. Призначення громадських слухань

2.1. Розроблені у встановленому порядку проекти містобудівної документації або внесення до них відповідних змін підлягають громадським слуханням.

2.2. Для врахування громадських і приватних інтересів Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради в межах наданих повноважень протягом двох тижнів після прийняття рішення щодо розроблення проектів містобудівної документації повідомляє про це населення міста через засоби масової інформації (міськрайонну газету «Мукачево»), а також розміщують відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua. згідно форми, наведеної у додатку 1 до цього Положення

2.3. Розроблений проект містобудівної документації не пізніше ніж як у місячний строк з дня його подання розробником до виконавчого органу Мукачівської міської ради підлягає оприлюдненню шляхом розміщення відповідного повідомлення у засобах масової інформації (міськрайонній газеті «Мукачево»), та на офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua, згідно форми, наведеної у додатку 3 до цього Положення

2.4. Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації, заповнюється згідно форми, що додається до цього Положення, та має містити:

інформацію про мету, склад та зміст містобудівної документації, викладену у скороченій та доступній для широкої громадськості формі;

основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;

відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення;

інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації;

інформацію про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій;

інформація про місце прийому та реєстрації пропозицій;

відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій;

інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).

2.5. Підставою для подання пропозицій до проектів містобудівної документації відповідному органу місцевого самоврядування є повідомлення про початок процедури їх розгляду.

2.6. Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

2.7. Строк подання пропозицій до проекту містобудівної документації не може бути меншим ніж 14 календарних днів з дати оприлюднення повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації.

2.8. Пропозиції до проекту містобудівної документації подаються до Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради у письмовому вигляді згідно форми, наведеної у додатку 2 до цього Положення, та має містити:

прізвище, ім’я, по батькові, адресу та контактну інформацію (телефон, електронна пошта) громадянина або реквізити організації – суб’єкта подання;

стислий виклад пропозиції;

обґрунтування необхідності врахування пропозиції;

підпис громадянина або представника організації та дату подання пропозиції або зауваження.

2.9. Пропозиції подані особами, не визначеними пунктом 1.10 цього Положення, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

2.10. При проведенні інформаційних заходів мають бути представлені обговорювана містобудівна документація, а також демонстраційні та інформаційні матеріали, зокрема:

пояснювальна записка про цілі і суть проекту містобудівного рішення, що розглядається;

проект забудови кварталу або проект детального планування відповідної території у масштабі 1:500;

основні параметри (технічні характеристики) об’єкту містобудівного рішення;

об'ємно-планувальні зображення, що ілюструють проект рішення, що обговорюється в області містобудівної діяльності - зображення фасаду, перспективне зображення та макет об’єкту нерухомості;

ескізний проект організації будівництва.

3. Наслідки громадських слухань та оприлюднення їх результатів

3.1. Пропозиції громадськості підлягають реєстрації Управлінням комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради у журналі реєстрації пропозицій громадян до проектів містобудівної документації згідно форми, наведеної у додатку 4 до цього Положення, після чого передаються на розгляд розробнику та замовнику проекту містобудівної документації.

3.2. Пропозиції до проекту містобудівної документації розглядаються розробником та замовником у місячний строк. За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Результати розгляду пропозицій до містобудівної документації також направляються до Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради разом з інформацією про:

кількість пропозицій громадян, що надішли;

основна тематика пропозицій громадян;

кількість врахованих пропозицій громадян;

кількість відхилених пропозицій громадян;

причини відхилення пропозицій громадян;

наявність спірних питань.

3.3. У разі наявності пропозицій громадськості, рішення про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання, Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради, яке забезпечує проведення робіт з розгляду пропозицій громадськості, повідомляє про це виконавчий комітет Мукачівської міської ради для прийняття останнім рішення про утворення погоджувальної комісії (далі – комісія).

3.4. Комісія утворюється за рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради не пізніше ніж у тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості.

Склад комісії повинен становити не менш як 25 та не більш як 55 осіб.

3.5. Головою комісії є перший заступник міського голови. До складу комісії входять:

- посадові особи виконавчого комітету Мукачівської міської ради ;

- представники органу у сфері земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів державної влади;

- представники професійних об'єднань та спілок, архітектори і науковці;

- уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань.

Кількість представників громадськості повинна становити не менш як 50 і не більш як 70 відсотків загальної чисельності членів комісії, з них не менш як 30 відсотків - представників всеукраїнських громадських організацій та професійних об'єднань.

3.6. Комісія у двотижневий строк розглядає спірні питання та приймає рішення про врахування або мотивоване відхилення таких пропозицій.

3.7. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини - представників громадськості).

3.8. Рішення комісії приймається більшістю присутніх членів та оформлюється відповідним протоколом. Урегульовані комісією спірні питання між сторонами є підставою для внесення змін до проекту містобудівної документації. У разі неспроможності комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає Мукачівська міська ради під час затвердження містобудівної документації.

3.9. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації здійснюється Управлінням комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування у засобах масової інформації (міськрайонній газеті «Мукачево») та розміщення таких рішень на офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua.

3.10. Затвердження проектів містобудівної документації без проведення процедури розгляду пропозицій громадськості забороняється, а матеріали щодо розгляду таких пропозицій є невід'ємною складовою частиною зазначеної документації.

3.11. Фінансування заходів щодо розгляду пропозицій громадськості здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Прочитано 340 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних