Офіційні WEB - ресурси

Середа, 15 травня 2019 10:45

Звіт про виконання бюджету м. Мукачево за січень-березень 2019 року

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Пояснювальна записка

про виконання місцевого бюджету міста Мукачева

за січень-березень 2019 року

Виконання доходів місцевого бюджету

За січень-березень 2019 року до загального фонду місцевого бюджету міста Мукачева надійшло 148 480,0 тис. грн. податків, зборів та інших доходів, при затвердженому плані 137 326,3 тис. грн., понад план надійшло 11 153,7 тис. грн. Виконання становить 108,1 відсотка. В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні аналогічним періодом минулого року склав в сумі 18 840,9 тис. грн. при темпі росту 114,5 відсотка.

З державного бюджету одержано офіційних трансфертів на загальну суму 121 405,0 тис. грн., при уточненому плані 135 821,1 тис. грн. Рівень виконання становить 89,4 відсотка. До плану не надійшло 14 416,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів зменшились на 45 036,5 тис. грн. або на 27,1 відсотка.

Надходження до спеціального фонду місцевого бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складають в сумі 11 266,2 тис. грн., при затвердженому плані 15 855,0 тис. грн. Рівень виконання складає 71,1 відсотка. В звітному періоді приріст надходжень у порівнянні аналогічним періодом минулого року склав в сумі 1 343,1 тис. грн. при темпі росту 113,5 відсотка.

За підсумками січня-березня 2019 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою склали:

- 56,8% - податки, збори та інші платежі в обсязі 159 746,2 тис. грн., з них: загальний фонд – 148 480,0 тис. грн., спеціальний фонд – 11 266,2 тис. грн.;

- 43,2% - офіційні трансферти в сумі 121 405,0 тис. грн.

В цілому надходження по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали в сумі 159 746,2 тис. грн., при затвердженому плані 153 181,3 тис. грн. Рівень виконання за звітній період до уточненого плану складає 104,3 відсотка. В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні аналогічним періодом минулого року склав в сумі 20 184,0 тис. грн. при темпі росту 114,5 відсотка.

- 45,0 млн. -27,0%

+18,8 млн. +14,5%

Загальні показники виконання місцевого бюджету за січень-березень 2019 року по складових доходів характеризуються наступними даними:

тис.грн.

Вид надходжень

Уточнений план на січень-березень 2019р.

Фактичні надходження за січень-березень 2019р.

% виконання

+, -

Фактичні надходження за січень-березень 2018р.

Ріст/спад 2019р./2018р.

у тис.грн.

у%

Власні і закріплені доходи загального фонду

137 326,3

148 480,0

108,1

11 153,7

129 639,1

18 840,9

114,5

Офіційні трансферти загального фонду

135 821,1

121 405,0

89,4

-14 416,1

166 441,5

-45 036,5

72,9

Доходи спеціального фонду (без трансфертів)

15 855,0

11 266,2

71,1

-4 588,8

9 923,1

1 343,1

113,5

ВСЬОГО

289 002,4

281 151,2

97,3

-7 851,2

306 003,7

-24 852,5

91,9

в т.ч.

Загальний фонд

273 147,4

269 885,0

98,8

-3 262,4

296 080,7

-26 195,7

91,2

Спеціальний фонд

15 855,0

11 266,2

71,1

-4 588,8

9 923,1

1 343,1

113,5

Власні доходи (загальний, спеціальний фонд)

153 181,3

159 746,2

104,3

6 564,9

139 562,2

20 184,0

114,5

Загальний фонд місцевого бюджету

За січень-березень 2019 року до загального фонду місцевого бюджету міста Мукачева надійшло 148 480,0 тис. грн. податків, зборів та інших доходів, при затвердженому плані 137 326,3 тис. грн., понад план надійшло 11 153,7 тис. грн. Виконання становить 108,1 відсотка.

У звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом 2018 року склав в сумі 18 840,9 тис. грн. при темпі росту 114,5 відсотка.

Ріст надходжень відбувся за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати, зростання середньомісячної заробітної плати працівників, збільшення кількості робочих місць, зростання розміру ставок місцевих податків та обсягу наданих адміністративних послуг, скасування пільг зі сплати плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення.

Основні надходження до загального фонду місцевого бюджету забезпечують:

- податок на доходи фізичних осіб – 96 102,9 тис. грн., питома вага складає 64,7 відс.;

- місцеві податки і збори – 33 367,2 тис. грн., питома вага – 22,6 відс.;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 14 360,7 тис. грн., питома вага – 9,7 відс.

За січень-березень 2019 року забезпечено виконання запланованих показників:

 • по податку на доходи фізичних осіб – виконання становить 116,2 відс., понад план надійшло 13 371,0 тис. грн.;
 • по податку на прибуток підприємств комунальної власності виконання становить 113,3 відс., понад план надійшло 80,0 тис. грн.;
 • по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – понад план надійшло 342,7 тис.грн. або 1,4 разів більше;
 • по платі за землю - виконання становить 117,8 відс., понад план надійшло 1784,2 тис. грн.;
 • по надходженню транспортного податку – понад план надійшло 109,6 тис.грн.;
 • по надходженню туристичного збору – виконання становить 118,2 відс.;
 • по єдиному податку - виконання становить 117,2 відс., понад план надійшло 2998,6 тис. грн.;
 • по надходженню від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності - виконання становить 113,3 відс., понад план надійшло 73,2 тис. грн.;
 • по платі за надання адміністративних послуг – виконання становить 133,2 відс., понад план надійшло 474,4 тис. грн.;
 • по платі за встановлення земельного сервітуту - виконання становить 139,8 відс., понад план надійшло 74,7 тис. грн.;
 • по надходженню адміністративних штрафах та інших санкціях – виконання 101,6 відс.;
 • по надходженню державного мита – понад план надійшло 45,1 тис.грн.;
 • по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету - виконання становить 105,1 відс.;
 • за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду місцевого бюджету на депозитному рахунку в державному банку надходження склали 561,7 тис. грн.

За січень-березень 2019 року не забезпечено виконання запланованих показників:

 • по акцизному податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – виконання становить 78,5 відс., до плану не надійшло 3939,3 тис.грн.;
 • по акцизному податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) надходження відсутні.

27 березня на засіданні Уряду прийнято постанову «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році». Зарахування до бюджетів органів місцевого самоврядування частини акцизного податку, що надійшов з 1 січня 2019 року здійснюється Державною казначейською службою у двотижневий строк з дня набрання чинності постанови.

У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження по загальному фонду збільшились на 18 840,9 тис. грн. або на 14,5 відсотка, а саме:

 • по податку на доходи фізичних осіб – на 21 001,0 тис. грн. або на 28 відсотків більше;
 • по єдиному податку - на 4061,1 тис. грн. або на 24,8 відсотків більше;
 • по платі за землю – на 3179,3 тис. грн. або на 36,8 відсотка більше;
 • по транспортному податку – на 71,7 тис. грн. або в 1,6 разів більше;
 • по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 252,1 тис. грн. або на 28,7 відсотка більше;
 • по платі за надання адміністративних послуг – на 369,4 тис. грн. або 24,1 відсотка більше;
 • по надходженню державного мита – на 27,1 тис. грн. або 1,7 разів більше;
 • по надходженню від орендної плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності на 67,6 тис. грн. або в 1,6 разів більше;
 • по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – на 455,0 тис.грн. більше;
 • по частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – на 103,7 тис.грн. або 31,5 відсотка більше.

До відповідного періоду минулого року надходження по власним та закріпленим доходам зменшились:

 • по акцизному податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на 6 558,1 тис. грн. або в 31,4 відс. менше;
 • по податку на прибуток підприємств комунальної власності - на 413,9 тис. менше. або на 37,8 відс.

Виконання запланованих показників по доходних джерелах загального фонду місцевого бюджету характеризуються наступними даними :

Податок на доходи фізичних осіб зберігає позицію найвагомішого за обсягами джерела наповнення дохідної частини місцевого бюджету. Питома вага його в сумі власних доходів загального фонду місцевого бюджету у звітному періоді складає 64,7 відсотка.

Як зазначено в Бюджетному кодексі України до бюджетів міст обласного значення зараховується 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста.

Так, фактичні надходження цього податку за січень-березень 2019 року становлять в сумі 96 102,9 тис. грн., рівень виконання становить 116,2 відс., що на 13 371,0 тис. грн. більше від планових призначень на відповідний період.

У порівнянні до минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб збільшились на 21 001,1 тис. грн. або 28,0 відсотків.

У структурі податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу має податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 81,5%.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами, які сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за січень-березень 2019 року є: завод «Флекстронікс ТЗОВ», Філія Львівська залізниця ПАТ «Українська залізниця», УАП ТОВ «Фішер-Мукачево», Управління освіти, ТОВ "Профур", ПАТ Мукачівський завод «Точприлад».

Найбільший ріст фонду оплати праці спостерігається по наступних підприємствах, установах та організаціях: ТзОВ «Флектронікс», ТОВ „Фішер-Мукачево ЛТД”, філії Львівська залізниця ПАТ "Українська залізниця", ТОВ "Профур".

Основні чинники, які впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб:

 • зростання фонду оплати праці у зв’язку зростанням мінімальної заробітної плати до 4173 грн. та зростанням середньомісячної заробітної плати працівників;
 • збільшення кількості робочих місць;
 • своєчасна виплата заробітної плати;
 • легалізація виплати заробітної плати.

Місцеві податки і збори посідають друге місце за обсягами надходжень до місцевого бюджету міста, поступаючись податку на доходи фізичних осіб.

Питома вага місцевих податків і зборів в сумі власних доходів загального фонду місцевого бюджету у звітному періоді складає 22,6 відсотка.

Фактичний обсяг їх надходжень у звітному періоді складає в сумі 33 627,2 тис. грн., понад план надійшло 5239,6 тис. грн., рівень виконання становить 118,5 відс. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 7563,8 тис. грн. або на 29,2 відс.

До місцевих податків і зборів належать:

- податок на майно;

- єдиний податок;

- туристичний збір.

До складу податку на майно включаються:

 • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • плата за землю;
 • транспортний податок.

Місцеві податки і збори 33 627,2 тис. грн.(22,6відс.)

Єдиний податок

20463,8 тис.грн. (60,9відс.)

Податок на майно

13 134,2 тис.грн.

(39,1відс.)

Туристичний збір

29,2 тис.грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1129,9 тис.грн (8,6відс.)

1

Плата за землю

11807,2 тис. грн. (89,9 відс.)

Транспортний податок

197,1 тис. грн. (1,5відс.)

У структурі місцевих податків і зборів в 2018 році найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (60,9%) та податку на майно (39,1%). Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 89,9%.

Приріст надходжень податку на майно до бюджету в звітному періоді, в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, склав 3503,1 тис. грн. або 136,4 відсотка за рахунок наступних факторів впливу:

 • збільшення надходжень єдиного податку на суму 4 061,6 тис. грн. зумовлене зростанням ставки єдиного податку для платників І-ІІ групи внаслідок зростання прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати та збільшення обсягів доходів до оподаткування платників ІІІ групи;
 • збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - на 252,1 тис. грн. внаслідок зростання мінімальної заробітної плати до 4173 грн. та погашення податкового боргу;
 • збільшення плати за землю - на 3179,3 тис. грн. внаслідок скасування з 01.01.2019 року пільг зі сплати плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення.

Структура місцевих податків і зборів у бюджеті міста

за січень - березень 2019-2018рр. (тис.грн.)

Найменування показників

Фактичні надходження за січень - березень 2019 року

Виконання

+/-

Виконання %

Фактичні надходження за січень - березень 2018 року

Відхилення +/- 2019р. до 2018р.

Виконання%(2019р. до 2018р.)

Місцеві податки і збори

33 627,2

5 239,6

118,5%

26 063,4

7 563,8

129,0%

1.Податок на майно

13 134,2

2 236,5

120,5%

9 631,1

3 503,1

136,4%

1.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1 129,9

342,7

143,5%

877,8

252,1

128,7%

1.2.Плата за землю

11 807,2

1 784,2

117,8%

8 627,9

3 179,3

136,8%

1.3.Транспортний податок

197,1

109,6

225,3%

125,4

71,7

157,2%

2.Туристичний збір

29,2

4,5

118,2%

30,1

-0,9

97,0%

3. Єдиний податок

20 463,8

2 998,6

117,2%

16 402,2

4 061,6

124,8%

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів посідає третє місце за обсягами надходжень до місцевого бюджету міста Мукачева, поступаючись податку на доходи фізичних осіб та місцевим податкам і зборам.

При плані в сумі 18 300,0 тис. грн., надійшло 14 360,7 тис. грн. До затвердженого плану на звітній період не надійшло 3 939,3 тис. грн. Порівняно з відповідним показником минулого року надходження зменшились на 6558,1 тис. грн. або на 31,4 відс.

Вагомою причиною зменшення надходжень до відповідного періоду минулого року та не виконання запланованого показника, є суттєве зменшення обсягів реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, а саме: ТОВ «Тедіс –Україна» (в 1,7 разів менше), ТОВ «Закарпатська продовольча компанія» (в 1,2 рази менше).

Найбільшими платниками акцизного податку до місцевого бюджету м. Мукачева за звітній період є:

 • ТОВ «Тедіс –Україна» - питома вага в обсязі надходжень складає 63,0відс.;
 • ТОВ «УДК» - 7,8відс.
 • ТОВ «Закарпатська продовольча компанія» - 7,7відс.

Згідно звіту Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області податковий борг станом на 01.04.2019 року до місцевого бюджету складає 234,0 тис. грн.

За звітній період підприємствами і організаціями, що належать до комунальної власності міста, сплачено до місцевого бюджету 680,0 тис. грн. податку на прибуток. Понад план надійшло 80,0 тис.грн. Виконання становить 113,3 відсотка.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 413,9 тис. грн. або на 37,8 відс. Податок на прибуток напряму залежить від отриманих доходів підприємства. Так, протягом січня – березня 2019 року зменшилась сплата податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року від КП «Мукачівське кар'єроуправління» (на 612,5 тис.грн), ММКП «Центр інформаційних систем» (на 56,3 тис.грн.), ДПП «Мукачівпроект» (на 56,2 тис.грн.).

Найбільшими платниками податку на прибуток до місцевого бюджету м.Мукачева за звітній період є:

 • КП «Мукачівське кар'єроуправління» - питома вага в обсязі надходжень складає 46,0 відс.;
 • МПКП «Мукачіводоканал» - 41,1 відс.

Згідно звіту Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області податковий борг по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності станом на 01.04.2019 року до місцевого бюджету складає 161,8 тис. грн.

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету

Відповідно до рішення 33-ої сесії Мукачівської міської ради від 30.11.2018року № 845 «Про Порядок відрахування до Мукачівського місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами міста Мукачева», комунальні підприємства, засновником яких є міська рада, сплачують до бюджету міста 30% чистого прибутку, що залишається після сплати податків, встановлених чинним законодавством.

Так, фактичні надходження цього податку за січень-березень 2019 року становлять в сумі 432,8 тис. грн., рівень виконання становить 105,1 відс. У порівнянні до минулого року надходження збільшились на 103,7 тис. грн. або 31,5 відсотків.

Найбільшим платником частини чистого прибутку (доходу) є КП «Мукачівське кар'єроуправління».

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності при плані в сумі 153,1 тис. грн., склали 182,1 тис. грн. Понад план надійшло 29,0 тис. грн. Порівняно з відповідним показником минулого року надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності збільшились на 67,6 тис. грн. або у 1,6 разів більше.

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на депозитних рахунках в державному банку станом на 01.04.2019 року залучено до бюджету міста 561,7 тис. грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Назва банку

Загальний та спеціальний фонди місцевого бюджету

Залишок депозитних коштів станом на 01.01.2019р.

Розміщено з початку року (тис. грн.)

Дата розміщення

Термін розміщення депозиту

% ставка

Сума отриманих доходів (тис.грн.)

Залишок депозитних коштів станом на 01.04.2019р (тис.грн.)

м. Мукачево місцевий бюджет

ПАТ АБ "Укргазбанк"

0,0

20 000,0

23.01.2019р.

До 10.12.2019р.

15,3

561,7

20 000,0

За звітний період фізичні та юридичні особи, які звернулися за отриманням адміністративних послуг, сплатили до місцевого бюджету міста кошти в сумі 1901,8 тис. грн., понад план надійшло 474,4 тис. грн., рівень виконання становить 133,2 відс.

Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 369,4 тис. грн. або на 24,1 відс.

По платі за державне мито до місцевого бюджету надійшло 66,1 тис. грн. Понад план надійшло 45,1 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 27,1 тис. грн.

Надходження по платі за встановлення земельного сервітуту за січень-березень 2019 року склали в сумі 262,2 тис. грн. Понад план надійшло 74,7 тис. грн.

По адміністративних штрафах та штрафних санкціях за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надходження за звітній період склали 20,1 тис. грн., понад план надійшло 5,1 тис. грн.

По адміністративним штрафам та іншим санкціям, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, надходження за звітній період склали в сумі 45,7 тис. грн. Рівень виконання становить 101,6 відс.

Офіційні трансферти загального фонду

За січень-березень 2019 року місто отримало офіційних трансфертів у сумі 121 405,0 тис. грн., при уточненому плані 135 821,1 тис. грн. Рівень виконання становить 89,4 відсотка. До плану не надійшло 14 416,2 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів зменшились на 45 036,5 тис. грн. або на 27,1 відсотка., за рахунок зменшення в звітному періоді субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету

За січень-березень 2019 року до спеціального фонду місцевого бюджету міста Мукачева надійшло 11 266,2 тис. грн., при затвердженому плані 15855,0 тис. грн., до плану недоодержано 4 588,8 тис. грн. Виконання становить 71,1 відсотка. Приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав в сумі 1343,1 тис. грн. при темпі росту 113,5 відсотка.

У звітному періоді дохідну частину спеціального фонду за питомою вагою склали:

-55,6% власні надходження бюджетних установ;

-18,5% кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

- 17,5% кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності;

-7,3% кошти пайової участі;

-1,1% інші надходження.

За січень-березень 2019 року забезпечено виконання запланованих показників:

 • цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади - виконання становить 143,8 відс., понад план надійшло 32,9 тис. грн.;
 • надходження коштів від пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту - понад план надійшло 368,7 тис. грн. або в 1,8 разів більше;
 • кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – понад план 1582,9 тис. грн.

За січень-березень 2019 року до плану не надійшло:

 • власні надходження бюджетних установ – 3030,3 тис. грн. Причиною не виконання показника є зменшення надходжень благодійних внесків, грантів, дарунків;
 • кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності - 3533,3 тис. грн. Причиною не виконання показника є відсутність пропозицій зі сторони суб’єктів діяльності та балансоутримувачів щодо придбання (реалізації) об’єктів комунальної власності відповідно до запланованих до відчуження об’єктів на січень – березень 2019 року.
 • екологічний податок - виконання становить 71,0 відс., до плану ненадійшло 9,2 тис. грн.

Аналіз дохідної частини спеціального фонду місцевого бюджету м. Мукачево за січень-березень 2019 року та 2018рік

Назва надходжень

Уточнений план на січень- березень 2019р. (тис.грн.)

Фактичні надходження за січень- березень 2019р. (тис.грн.)

виконання до уточненого плану за січень- березень 2019р.%

Виконання за січень- березень 2019 року +/-(тис.грн.)

Фактичні надходження за січень- березень 2018р. (тис.грн.)

Ріст, спад +/- 2019/ 2018р (тис.грн.)

Ріст, спад 2019/ 2018р. %

Екологічний податок

31,8

22,6

71,1%

-9,2

29,5

-6,9

76,6%

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

0,5

0,0

0,0%

-0,5

13,5

-13,5

0,0%

Власні надходження бюджетних установ

9 297,7

6 267,4

67,4%

-3 030,3

6 910,4

-643,0

90,7%

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

75,0

107,9

143,9%

32,9

99,9

8,0

108,0%

Бюджет розвитку, в т.ч.

6 450,0

4 868,3

75,5%

-1 581,7

2 869,8

1 998,5

169,6%

1. Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності

5 500,0

1 966,7

35,8%

-3 533,3

348,2

1 618,5

564,8%

2. Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок

500,0

2 082,9

416,6%

1 582,9

1 750,9

332,0

119,0%

3. Надходження коштів від пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту

450,0

818,7

181,9%

368,7

770,7

48,0

106,2%

Разом доходів по спеціальному фонду

15 855,0

11 266,2

71,1%

-4 588,8

9 923,1

1 343,1

113,5%

Надходження до спеціального фонду місцевого бюджету, які є джерелом фінансування бюджету розвитку, за січень-березень 2019 року склали в сумі 4 868,3 тис. грн. Приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав в сумі 1998,5 тис. грн. при темпі росту 169,6 відсотка.

За питомою вагою у загальному обсязі надходжень до бюджету розвитку місцевого бюджету займають кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення – 42,8 відс., кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 40,4 відс., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 16,8 відс.

ІІ. Видатки та заборгованість бюджету м. Мукачево

Бюджет міста Мукачево на 2019 рік за видатками з урахуванням змін затверджено в сумі 1 236 204,7 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 1 003 760,9 тис. грн та спеціальний фонд – 232 443,8 тис. грн.

Видатки міського бюджету (разом загальний і спеціальний фонд) за січень-березень 2019 року склали 240 271,5 тис. грн. або 19,4% до річного плану, в тому числі видатки загального фонду – 219 578,7 тис. грн. або 21,9 відсотка затвердженого плану з урахуванням змін за 2019 року, спеціального – 20 692,8 тис. грн. (8,9%), в т ч. бюджет розвитку – 15 563,6 тис. грн.

За січень-березень 2019 року видаткова частина бюджету міста зберігала соціальну спрямованість: 80% видатків спрямовувалися на такі галузі, як «Соціальний захист і соціальне забезпечення», «Соціально-культурна сфера» (освіта, охорона здоров’я, культура та мистецтво, фізична культура та спорт).

Структуру видатків бюджету м. Мукачево по загальному та спеціальному фондах разом за бюджетними програмами можна з допомогою діаграми зобразити наступним чином:

Структура видатків бюджету м. Мукачево за січень - березень 2019 року

(за бюджетними програмами)

Фінансовий ресурс бюджету в першочерговому порядку направлявся на захищені видатки бюджету міста Мукачево. По загальному фонду бюджету м. Мукачево виконання по окремим захищеним видаткам за січень – березень 2019 року склало 179 554,8 тис. грн або 81,5% від обсягу видатків бюджету, у т. ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 94 657,2 тис. грн або 43,1%; медикаменти – 2 345,8 тис. грн або 1,1%; продукти харчування – 2 931,6 тис. грн або 1,3%; оплата енергоносіїв – 12 589,7 тис. грн або 5,7%, видатки соціального характеру – 67 030,4 тис. грн.

Порівняльний аналіз видатків загального фонду бюджету

м. Мукачево за січень – березень 2019 року

(за економічною класифікацією видатків)

тис. грн

Код

Показник

План на січень - березень 2019 року з урахуванням змін

Касові видатки за січень - березень 2019 року

% виконання за січень - березень 2019 року

План на січень - березень 2018 року з урахуванням змін

Касові видатки за січень - березень 2018 року

% виконання за січень - березень 2018 року

Відхилення +/- (2019 до 2018 р.)

2111

Заробітна плата

83 592,0

77 123,5

92,3

75 656,3

70 422,7

93,1

6 700,7

2120

Нарахування на оплату праці

18 401,4

17 533,8

95,3

16 738,6

15 600,1

93,2

1 933,7

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

4 750,1

1 939,9

40,8

2 005,6

686,4

34,2

1 253,5

2220

Медикаменти та перев`язувальні матеріали

7 907,5

2 345,8

29,7

7 228,4

4 494,6

62,2

-2 148,8

2230

Продукти харчування

4 394,8

2 931,6

66,7

3 806,3

3 160,5

83,0

-228,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

9 375,1

5 347,5

57,0

3 275,2

2 478,9

75,7

2 868,7

2250

Видатки на відрядження

304,0

136,8

45,0

319,1

163,9

51,4

-27,1

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

880,6

605,0

68,7

393,6

353,2

89,7

251,8

2273

Оплата електроенергії

4 500,2

4 138,7

92,0

3 527,0

2 977,3

84,4

1 161,5

2274

Оплата природного газу

11 745,4

7 688,7

65,5

9 472,7

8 630,4

91,1

-941,7

2275

Оплата інших енергоносіїв

231,1

157,3

68,0

2,4

0,0

0,0

157,3

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

33,1

22,8

69,0

34,1

3,6

10,6

19,2

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

22 789,1

20 874,8

91,6

25 492,7

22 159,7

86,9

-1 284,9

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

11 656,5

11 656,5

100,0

9 504,2

9 457,2

99,5

2 199,3

2710

Виплата пенсій і допомоги

165,0

143,0

155,8

155,8

-12,8

2730

Інші виплати населенню

84 088,0

66 887,3

79,5

120 098,5

117 491,8

97,8

-50 604,5

2800

Інші поточні видатки

100,0

45,5

45,5

112,3

35,5

31,6

10,0

9000

Нерозподілені видатки

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього

265 013,8

219 578,7

82,9

277 822,8

258 271,7

93,0

-38 693,0

Аналізуючи видатки бюджету на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Мукачево, за звітний період що склали 94 657,2 тис. грн, що у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшились на 8 634,4 тис. грн або на 10 відсотків. Як наслідок підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 січня 2019 року в розмірі 4 173 гривень (ріст порівняно з 2018 роком – 12,1 відс.); розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 1 921 гривень (ріст порівняно з 2018 роком – 9, 0 відс.).

На медикаменти та харчування за січень-березень 2019 року із загального фонду міського бюджету спрямовано 5 277,4 тис. грн., або 2,4 відсотка загальної суми видатків. Видатки на медикаменти в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшились на 2 377,7 тис. грн.

На оплату енергоносіїв за звітній період поточного року із бюджету м. Мукачево спрямовано 12 589,7 тис. грн. або 5,7 відсотка загальної суми видатків, що більше на 628,7 тис. грн. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, внаслідок збільшенням ціни на комунальні послуги та енергоносії.

Видатки на (КЕКВ 2610) субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) зменшено на 1 284,9 тис. грн. у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, у зв’язку із зменшенням видатків у вигляді дотації на покриття збитків МКПП Мукачівводоканал на 7,0 млн. грн. та збільшенням видатків на проведення робіт із благоустрою міста (5,0 млн. грн.)

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (КЕКВ 2620) вилучення з бюджету м. Мукачево у вигляді реверсної дотації збільшено на 2 199,3 тис. грн. у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Аналів використання коштів загального фонду бюджету м. Мукачево протягом січня –березня 2019 року, розпорядниками коштів, можна відобразити у вигляді таблиці :

Розпорядник

січень - березень 2019 року

січень -березень 2018 року

Відх. +/- (2019 до 2018 р.)

План з урах. змін

Касові видатки

% вик.

пит.вага,%

План з урах. змін

Касові видатки

% вик.

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради

10 971,7

8 547,7

77,9

3,9%

9 654,3

8 430,3

87,3

117,4

Управління освіти, молоді та спорту

81 350,4

69 988,1

86,0

31,9%

65 430,0

59 773,3

91,4

10 214,8

Відділ охорони здоров’я

44 590,8

32 556,2

73,0

14,8%

43 293,1

36 148,8

83,5

-3 592,6

Управління праці та соціального захисту населення

82 708,3

67 250,8

81,3

30,6%

118 410,8

116 766,6

98,6

-49 515,8

Відділ культури

9 190,4

7 663,2

83,4

3,5%

7 081,5

6 483,6

91,6

1 179,6

Управління міського господарства

22 222,1

20 361,1

91,6

9,3%

23 413,4

20 371,5

87,0

-10,4

Відділ капітального будівництва

462,7

343,5

74,2

0,2%

123,9

115,8

93,5

227,6

Управління комунальної власності та архітектури

939,3

519,2

55,3

0,2%

577,6

400,2

69,3

119,0

Фінансове управління

12 578,0

12 349,0

98,2

5,6%

9 838,3

9 781,5

99,4

2 567,4

Усього

265 013,8

219 578,7

82,9

100%

277 822,8

258 271,7

86,7

-38 693,0

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»

Планові асигнування на утримання органів місцевого самоврядування на січень – березень 2019 рік по загальному фонду місцевого бюджету складають 15 670,6 тис. грн., фактично використано за звітній період 13 146,9 тис. грн. (83,9%).

Видатки на органи місцевого самоврядування включають видатки на утримання виконкому та його відділів – 7 907,1 тис. грн., управління праці та соціального захисту населення – 2 638,8 тис. грн., управління міського господарства – 1 058,6 тис. грн., управління комунальної власності – 506,4 тис. грн., фінансове управління – 692,5 тис. грн., відділ капітального будівництва – 343,5 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 11 867,0 тис. грн. (90,8%), що більше на 1 696,9 тис. грн. або 16,7 відсотка аналогічного періоду минулого року, внаслідок збільшення штатної чисельності працівників виконавчих органів влади, в тому числі працівників Муніципальної інспекції.

На оплату енергоносіїв спрямовано 471,6 тис. грн., що більше на 86,3 тис. грн. або 22,4 відсотка аналогічного періоду минулого року; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (канцтовари, електротовари, маркована продукція, господарські товари, запасні частини та автошини, ПММ, бланки, лампи, офісні меблі та інше) 289,0 тис. грн.; оплата послуг (крім комунальних) (касове обслуговування., послуги зв’язку, інтернет, урядова лінія, технічне обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, обслуговування автомобіля, охоронне обслуговування, послуги з комплексного прибирання приміщень та інші)490,2 тис. грн., видатки на відрядження склали – 22,1 тис. грн, інші поточні видатки 7,0 тис. грн.

Порівняльний аналіз виконання загального фонду бюджету м. Мукачево на органи управління по економічній класифікації видатків

(2019 -2018 роки)

тис. грн.

Код

Стаття витрат

січень - березень 2019 року

січень - березень 2018 року

План з урахуванням змін

Касові видатки

% виконання

План з урахуванням змін

Касові видатки

% виконання

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

13 062,5

11 867,0

90,8

10286,5

10170,1

98,9

2111

Заробітна плата

10 694,2

9 748,1

91,2

8421,1

8318,2

98,8

2120

Нарахування на оплату праці

2 368,4

2 118,9

89,5

1865,3

1851,9

99,3

2200

Використання товарів і послуг

2 554,0

1 272,9

49,8

1034,7

630,7

61,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

887,7

289,0

32,6

195,9

96,4

49,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

931,7

490,2

52,6

250,3

137,6

55,0

2250

Видатки на відрядження

30,1

22,1

73,3

25,2

10,8

43,0

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

13,8

5,9

42,8

6,5

3,1

47,9

2273

Оплата електроенергії

329,3

236,3

71,8

223,7

165,9

74,2

2274

Оплата природного газу

354,2

223,7

63,2

333,1

216,9

65,1

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

7,3

5,7

77,7

2800

Інші поточні видатки

54,0

7,0

13,0

15,0

1,8

11,7

Усього

15670,6

13146,9

83,9

11336,2

10802,6

95,3

Видатки спеціального фонду по платі за послуги, що надаються бюджетними установами, склали 540,4 тис. грн., в тому числі на:

тис. грн.

Показник

Касові видатки за І кв. 2019 р.

Касові видатки за І кв. 2018 р.

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

96,0

197,8

Заробітна плата

76,8

163,3

Нарахування на оплату праці

19,2

34,5

Використання товарів і послуг

414,8

275,9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

266,4

171,2

Оплата послуг (крім комунальних)

142,3

62,7

Видатки на відрядження

1,0

0,0

Оплата водопостачання та водовідведення

0,0

0,8

Оплата електроенергії

5,0

5,8

Оплата природного газу

0,1

33,2

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,0

2,3

Інші поточні видатки

5,1

5,6

Придбання основного капіталу

24,5

52,3

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

24,5

6,3

Усього

540,4

485,6

По власних надходженнях (спеціальний фонд) протягом звітного періоду 2019 року профінансовано заробітну плату з нарахуваннями в розмірі 96,0 тис. грн. (утримання 9 штатних працівників по технагляду в управлінні міського господарства та відділі капітального будівництва).

Використання коштів спеціального фонду по платі за послуги, що надаються бюджетними установами на капітальні видатки склали 24,5 тис. грн., а саме:

- придбання комп’ютерної техніки: управління міського господарства (11,1 тис.грн.) та відділ капітального будівництва (13,4 тис. грн.).

По ТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» з міського бюджету спрямовано по загальному фонду бюджету – 195,4 тис. грн., а саме:

Виконавчий комітет – 195,4 тис.грн.:

Програма забезпечення організаційної діяльності міської ради та виконавчого комітету у 2018-2020 р.р. – 69,2 тис.грн. (придбання сувенірної та квіткової продукції, почесних грамот, рамок для грамот, медалей та орденів, фоторамок тощо);

Програма висвітлення діяльності Мукачівської міської ради, виконавчого комітету та її виконавчих органів місцевими засобами масової інформації на 2018-2020 рр. – 51,7 тис.грн. (опублікування офіційних документів органів місцевого самоврядування, про діяльність міської ради, виконавчого комітету – друковані ЗМІ, офіційний сайт Мукачівської міської ради);

Програма розвитку архівної справи в місті Мукачево на 2018-2020 роки – 74,5 тис.грн. (придбання приладів для вимірювання волого-температурного режиму, коробок та стелажного обладнання для зберігання архівних документів).

Управління комунальної власності та архітектури – видатки по загальному фонду бюджету при плані в сумі 250,0 тис. грн. не спрамовувались.

Видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку за січень-березень 2019 року склали 101,0 тис. грн. - Програма капітального ремонту об’єктів комунальної власності м. Мукачева на 2019-2020 року (капітальний ремонт об’єктів комунальної власності - див. Додаток 1 до пояснювальної записки).

ОСВІТА

На фінансування установ освіти видатки міського бюджету загального фонду за І квартал 2019 року склали – 72 905,3 тис. грн. або 86,2 відсотків затвердженого плану з урахуванням змін, в тому числі: освітньої субвенції – 26 471,3 тис. грн. З них 58 946,8 тис. грн. (80,8%) направлено на заробітну плату і нарахування, що більше на 9 158,9 тис. грн. або 18,1 відсотка аналогічного періоду минулого року; видатки на харчування протягом звітного періоду склали 2 654,1 тис. грн. або 3,6 відсотка загальної суми видатків; оплата енергоносіїв – 8 028,1 тис. грн. (11,0%); видатки на проведення навчання керівників навчальних закладів з питань пожежної безпеки та охорони праці в сумі 3,0 тис. грн; внески до Профспілки освіти та Науки м. Мукачево в розмірі 0,3% фонду оплати праці ДНЗ на культурно масову роботу та оздоровлення в сумі 38,5 тис. грн.; на фінансування приватних шкіл (ліцей св. Іштвана, НВК «Еммануїл») спрямовано - 170,4 тис. грн.; видатки на виплату стипендій та винагород склали 116,9 тис. грн., з яких виплати одноразової допомоги дітям –сиротам, що виповнилось 18 років – 14,5 тис. грн.

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 749,9 тис. грн., а саме: міжкімнатні двері, вікна, меблі, фурнітура – 235,2 тис. грн.; офісне устаткування та приладдя різне (канцтовари та набори для учнівської творчості) – 129,1 тис. грн.; паливно-мастильні матеріали – 31,9 тис. грн.; будівельні матеріали та кріпильні деталі – 67,7 тис. грн.; м’який інвентар – 25,5 тис. грн; та прилади електричні побутові, комп’ютерні, копіювальні та акустичні пристрої, різні господарські товари, спортивні товари, та інше в сумі 260,5 тис. грн.

оплата послуг (крім комунальних) – 2139,2 тис. грн. (2,9%), в тому числі:

оплата за телекомунікаційні послуги, інтернет – 66,0 тис. грн., оплата оренди приміщень навчальних кабінетів початкової ланки ЗОШ № 14 по вул. М. Токаря, 71 – 47,2 тис. грн.; витрати на відеонагляд (здійснено зовнішній огляд відео-контрольних пристроїв, перевірка кріплення кабельних ліній, справності органів управління, надійності кріплення шафи телекомунікаційної) – 178,4 тис. грн.; видатки на технічне оперативне та диспетчерське обслуговування твердопаливних котелень – 1484,7 тис. грн.; дезінфекція, прання білизни, вивіз нечистот – 113,4 тис. грн.; вивіз сміття – 169,0 тис. грн; інші послуги – 80,5 тис. грн.

видатки на відрядження, курси підвищення кваліфікації – 58,3 тис. грн.;

В тому числі на реалізацію регіональних програм за рахунок коштів загального фонду бюджету протягом січня – березня 2019 року профінансовано кошти в сумі 1 837,5 тис. грн в т. ч.:

- на забезпечення харчуванням (безоплатні обіди) учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій 5-11 класів та учнів із сімей, батьки яких учасники АТО, дітей-інвалідів, дітей із сімей учасників Афганської та інших локальних воєн, дітей які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС відповідно до програми організації безкоштовного харчування дітей у закладах освіти м. Мукачева на 2018-2020 роки склали (ТПКВКМБ 1162) – 164,3 тис. грн. та (ТПКВКМБ 1020) – 1 323,0 тис. грн.;

- Міська Програма розвитку дошкільної освіти м. Мукачева на 2018-2020 роки (ТПКВКМБ 1162) – 28,5 тис. грн.; (КЕКВ 2210 9,2 тис. грн. новорічні подарунки для учасників міського фестивалю "Коляд-коляд-колядниця"; 19,3 тис. грн. - подарунки, надувні кульки для проведення містького заходу "Барви весни" серед вихованців ДНЗ");

- програма безпеки життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти м. Мукачева на 2018-2020 роки (ТПКВКМБ 1162) – 193,8 тис. грн; (КЕКВ 2210 – 0 тис. грн., - 2240 – 193,8 тис. грн. технічне обслуговування засобів відеоспостереження в загальноосвітніх навчальних закладах);

- програма розвитку освіти м. Мукачева на 2018-2020 роки (ТПКВКМБ 1162) – 113,3 тис. грн. (КЕКВ 2210 – 23,3 тис. грн призи для нагородження переможців міських конкурсів між учнями ЗОШ; КЕКВ 2730 – 90,0 тис. грн. виплати стипендій міської ради для обдарованої і талановитої учнівської молоді);

- програма розвитку позашкільної освіти на 2018-2020 роки (ТПКВКМБ 1162) – 10,5 тис. грн. (КЕКВ 2210 – 9,6 тис. грн.(набори творчості для проведення майстер-класів фінального заходу міжрегіонального інноваційного проекту з профорієнтації учнівської молоді "ПрофіКемп") 2240 – 0,9 тис. грн.(участь у науково-практичній конференції педпрацівників МЦДЮТ в м. Ужгород).

Використання коштів спеціального фонду по платі за послуги, що надаються бюджетними установами, склали 1 968,8 тис. грн., в т. ч на:

на оплату праці і нарахування використано коштів в сумі 193,5 тис. грн., що в загальній сумі виконання становить (9,8%)., в т. ч. працівникам шкіл естетичного виховання – 63,1 тис. грн;

на продукти харчування спрямовано – 1 514,3 тис. грн. або (76,9%) загальної суми;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 24,6 тис. грн. (1,2%);

на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 195,7 тис. грн. (9,9%); (72,9 тис. грн – меблі та текстильні вироби м’який інвентар, 24,1 тис. грн- ком’ютерна техніка та комплектуючі, 28,4 тис. грн. - будматеріали та кріпильне обладнання, 28,1тис. грн. - госптовари, 42,2 тис. грн.- інші видатки);

на оплату послуг (крім комунальних) – 8,9 тис. грн.; (абонплата, касове обслуговування, технічне обслуговування мереж, тощо);

видатки на відрядження – 11,1 тис. грн;

капітальні видатки – 20,7 тис. грн.(кондиціонер для НВК Гімназія)

Видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку за січень-березень 2019 року склали 471,3 тис. грн., в тому числі: - 221,6 тис. грн (освіта 199,5 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки централізованій бухгалтерії та 22,1 тис. грн. насос для НВК Первоцвіт); 249,7 тис. грн (ВКБ Програма капітального ремонту об’єктів комунальної власності м. Мукачева на 2019-2020 року. (капітальний ремонт об’єктів комунальної власності - див. Додаток 1 до пояснювальної записки).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

На утримання установ охорони здоров’я за рахунок коштів загального фонду планові асигнування за звітний період склали 44 590,8 тис. грн. і використані в обсязі 32 556,2 тис. грн., це складає 73,0 відсотка від затвердженого плану на січень-березень 2019 року з урахуванням змін. Із загального обсягу видатків на охорону здоров’я за рахунок медичної субвенції спрямовано видатки в сумі 24 781,4 тис. грн.

На оплату праці із нарахуваннями по галузі охорона здоров'я використано кошти в обсязі 19 883,7 тис. грн., що в загальній сумі фінансування становить 61,0 відсотка.

На закупівлю медикаментів витрачено 2 345,8 тис. грн. (7,2%), на харчування хворих у стаціонарах цілодобового перебування використано 277,5 тис. грн. (0,9%).

Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 3 488,7 тис. грн. (10,7%).

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали за перший квартал 489,1 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 1 126,5 тис. грн.

Видатки на відрядження склали за перший квартал 51,7 тис. грн.

На оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку, використано 5,9 тис. грн.

Видатки на виплату пільгових пенсій, призначених відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” – 143,0 тис. грн.

Видатки на реалізацію Програм по охороні здоров’я за рахунок коштів загального фонду бюджету по КЕКВ 2730 складають 4 809,0 тис. грн., а саме, по:

- Програмі безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань та при наданні спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги мешканцям м. Мукачево на 2019-2020 роки – 4 253,3 тис. грн., з них на:

- безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів – 1 455,3 тис. грн. (4 916 рецептів);

- медикаментозне забезпечення ветеранів ВВВ – 429,2 тис. грн. (2 767 рецептів);

- пільгове зубопротезування ветеранів ВВВ – 33,2 тис. грн. (13 осіб);

- забезпечення онкологічних хворих препаратами хіміотерапії та медикаментами супроводу – 1 002,3 тис. грн. (757 рецептів);

- забезпечення інвалідів виробами медичного призначення (кало-сечоприймачі) – 3,2 тис. грн. (4 рецепти);

- забезпечення препаратами супроводу та виробами медичного призначення пацієнтів, що перебувають на програмному та перитонеальному діалізі (нефрологія) – 74,3 тис. грн. (63 рецепти);

- забезпечення замінним харчуванням хворих на фенілкетонурію – 183,7 тис. грн. (26 рецептів);

- пільгове зубопротезування інших категорій населення – 191,0 тис. грн. (54 пацієнта);

- забезпечення хворих на цукровий діабет – 881,1 тис. грн. (з них: 409,0 тис. грн. – кошти міського бюджету (1 160 рецептів), 472,1 тис. грн. – кошти медичної субвенції - інсулін (794 рецепти)).

Крім того, видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету склала за січень-березень 2019 року 555,7 тис. грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) склали – 7 237,1 тис. грн. загального фонду.

По ТПКВКМБ 3033 на реалізацію програми «Про фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Мукачеві на 2019 -2020 роки» використано 2 718,7 тис. грн.

По ТПКВКМБ 3104 на утримання відділення соціальної допомоги вдома використано 369,0 тис. грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали – 368,9 тис. грн. (99,9%), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 0,1 тис. грн.

По ТПКВКМБ 3131 «Програма впровадження молодіжної політики Мукачева на 2018-2020 роки» – 67,9 тис. грн. (КЕКВ 2210- 18,6 тис. грн. матеріали для оформлення сцени, друкована продукція, тканина"; КЕКВ 2240- 49,3 тис. грн. послуги технічного забезпечення (освітлення) сценічної площадки, транспортні послуги.

По ТПКВКМБ 3160 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” – 66,3 тис. грн.

По ТПКВКМБ 3180 пільги, надаються населенню на житлово-комунальні послуги (Делегатам І-го з’їзду, та почесні громадяни) – 42,0 тис. грн. згідно програми «Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців» на 2018 -2020 роки.

По ТПКВКМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» видатки за перший квартал 2019 року склали 19,6 тис. грн. (Програма зайнятості населення м. Мукачево на 2018-2020 роки у новій редакції: виконавчий комітет – 13,5 тис. грн., управління праці та соціального захисту населення – 1,3 тис. грн., управління міського господарства – 4,8 тис. грн.).

По КМТПКВБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» видатки склали 3 953,7 тис. грн.,а саме:

Виплата матеріальної допомоги жителям міста в рамках реалізації Програми додаткового соціально-медичного захисту мукачівців на 2019-2020 роки протягом звітного періоду становить 3 533.7 тис. грн.:

 • допомога на поховання – 22,4 тис. грн.;
 • матеріальна допомога найбільш вразливим категоріям населення та громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах – 3 018,9 тис. грн.,
 • літнім людям з нагоди ювілею – 8,5 тис. грн.;
 • матеріальна допомога на придбання гігієнічних підгузок – 154,4 тис. грн.
 • одноразова матеріальна допомога інвалідам ВВв, учасникам бойових дій в Афганістані,АТО,ЧАЕС – 152,0 тис. грн.
 • матеріальна допомога учасникам бойових дій, для здійснення ремонтних робіт належного їм житла – 170,0 тис. грн.

в тому числі, поштові витрати – 7,5 тис. грн.

По Програмі виплати винагороди почесним громадянам міста Мукачева на 2018-2020 роки з міського бюджету по загальному фонду спрямовано 420,0 тис. грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

На культуру і мистецтво за І квартал 2019 по загальному фонду фактично використано коштів на суму 3 345,6 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 2 770,3 тис. грн. (82,8%), на енергоносії – 386,6 тис. грн. (11,6%); на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 88,1 тис. грн. (3,6%) ; на оплату послуг (крім комунальних) – 59,8 тис. грн. (1,8%) (послуги зв’язку, транспортні послуги, послуги охорони об’єктів, обслуговування комп’ютерної техніки); видатки на відрядження – 4,8 тис.грн. (0,1%).; інші виплати населенню – 36,0 тис. грн.(0,1%). В тому числі по Програмі розвитку культури і мистецтва міста Мукачево на 2019 рік з урахуванням змін передбачено 3 192,0 тис. грн., використання коштів за І квартал 2019 року становить 503,4 тис. грн., з них:

по загальному фонду бюджету – 164,5 тис. грн.:

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (придбання афіш, періодичні видання, сценічний одяг, комп’ютерне обладнання, сувенірна продукція тощо) – 67,9 тис. грн.;

на оплату послуг (крім комунальних) (оплата транспортних послуг, монтаж системи охоронної сигналізації) - 55,8 тис. грн.;

видатки на відрядження – 4,8 тис.грн.;

стипендії учням естетичного виховання – 36,0 тис.грн.;

видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку – 338,9 тис.грн. – предмети, обладнання і матеріали довгострокового користування (придбання мікшерного пульту, акустичної системи, комп’ютерної техніки та обладнання).

Використання коштів спеціального фонду по платі за послуги, що надаються бюджетними установами склали 1 670,7 тис. грн., з них на: заробітну плату з нарахуваннями – 795,4 тис. грн. (47,6%); придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 510,1 тис. грн. (30,5%); оплату послуг (крім комунальних) – 125,8 тис. грн. (7,5%); видатки на відрядження – 0,4 тис.грн.; енергоносії –226,7 тис. грн. (13,6%); дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 4,3 тис.грн. (0,3%); капітальні видатки протягом звітного періоду становлять 8,1 тис. грн.(0,5%), (оплата за дерев’яну тумбу).

Видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку по ТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» – 25,6 тис. грн. Програма капітального ремонту об’єктів комунальної власності м. Мукачева на 2019-2020 року (капітальний ремонт об’єктів комунальної власності - див. Додаток 1 до пояснювальної записки).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Планові асигнування за І квартал 2019 року на фізкультуру і спорт склали -1 633,2 тис. грн., використано – 1 332,5 тис. грн. або 82% від плану.

Видатки відповідно до міської програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки по проведенню навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту протягом І кварталу склали 224,3 тис. грн. (медалі та грамоти переможцям змагань, транспортні послуги, грошові винагороди та стипендії кращим спортсменам і тренерам міста)

На утримання ДЮСШ використано 1108,2 тис. грн., в т. ч. на оплату праці з нарахуваннями 806,2 тис. грн. (72,6%); на оплату енергоносіїв використано 214,8 тис. грн. (19,3%); оплата предметів, матеріалів, обладнання та інвентар – 18,7 тис. грн. (ламінат в комплекті); оплату послуг (крім комунальних) (вивіз сміття, тех. обстеження газопроводів та котелень, дератизація та ін.) – 68,5 тис. грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

На житлово-комунальне господарство за перший квартал 2019 року за рахунок коштів загального фонду використано 18 389,5 тис. грн., з них:

по ТПКВКМБ 6013 на виконання “Програми реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Мукачево на 2019 - 2020 роки” – при плані 4 000,0 тис. грн., спрямовано з бюджету 3 982,0 тис. грн. (дотація ЖКП на покриття збитків (електроенергія);

по ТПКВКМБ 6030 видатки за січень-березень 2019 року, при плані 14 830,8 тис. грн., складають 14 162,9 тис. грн., з них:

на виконання “Програми благоустрою міста Мукачево на 2019 -2020 роки”, при плані 14 540,3 тис. грн., спрямовано 13 883,7 тис. грн., а саме:

- утримання вулиць, тротуарів, мостів, шляхопроводів, зимове утримання доріг – 4 536,4 тис. грн., з них:

підмітання прибордюрних ліній дорожнього покриття, тротуарів – 1 942,3 тис. грн. (підметено і вивезено 2 484 000 м.кв. сміття),

поточне утримання вулиць (ямковий ремонт) – 372,3 тис. грн. (використано 78 м.куб. щебню та 9 м.куб. відсіву),

зимове утримання вулиць міста (згрібання снігу, посипка тротуарів) – 2 172,5 тис. грн.,

ямковий ремонт вулиць – 49,3 тис. грн. (123 м.кв.),

- утримання та поточний ремонт технічних засобів дорожнього руху та інформаційних знаків – 96,3 тис. грн. (замінено 25 лампочок);

- ремонт дорожнього покриття, тротуарів, внутріквартальних проїздів – 606,7 тис. грн., - поточний ремонт внутріквартальних проїздів, перехресть, тротуарів (проведено поточний ремонт тротуарів - 3 об., перехресть - 1 об., внутріквартальних проїздів - 4 об. загальною площею виконаних робіт – 1 216,2 м2.);

- поточне утримання та поточний ремонт на об'єктах благоустрою зеленого господарства -1 099,9 тис. грн., з них:

посадка квітів, кущів, дерев – 99,9 тис. грн. (встановлення, вирівнювання та ремонт кілків біля дерев - 120 л/год, підв’язано 651 саджанців до кілка.),

обрізування кущів, дерев під природний вигляд, омолодження дерев – 748,2 тис. грн. (проведено обрізку 444 крон дерев та 194 кущів під природний вигляд, омолоджено 277 дерев листяних порід),

звалювання та розкряжування дерев, корчування пнів – 251,8 тис. грн. (звалювання та розкряжування дерев - 31,01 м.куб., викорчувано пнів механічним способом - 104 шт. та вручну - 29 шт.);

- благоустрій і поточне утримання кладовищ міста – 399,1 тис. грн. (утримання 5-ти кладовищ міста, навантажено та вивезено 25,84 т сміття);

- поховання померлих одиноких громадян – 8,8 тис. грн. (поховано 3-х неупізнаних осіб);

- вивіз стихійних сміттєзвалищ – 26,8 тис. грн. (вивезено 67,04 т сміття зі стихійних сміттєзвалищ);

- утримання вуличного освітлення – 4 563,8 тис. грн. (в т.ч. електроенергія – 1 551,1 тис. грн.; (використано 792 677 кВт електроенергії, замінено 2 055 ламп та 2 762 м.п. кабелю));

- утримання парків, площ та скверів – 1 312,8 тис. грн., з них:

парк ім. А.Кузьменка – 118,1 тис. грн. (обрізано 73 крон дерев під природний вигляд, очищено 250 м.кв. газонів від випадкового сміття, зібрано зрізаного гілля - 42 м.кв., обрізано кущів троянд - 42 шт.),

парк Перемоги – 1 070,6 тис. грн. (підмітання та прибирання парку - 1 812 л/год, змітання снігу з лавок, очищення доріжок від снігу 64820 м.кв., посипання доріжок сіллю – 101 860 м.кв.; охорона парку – 2 840 л/год.),

утримання скверів – 46,0 тис. грн. (сквер по вул. Свято-Михайлівська: очищення доріжок від снігу, посипання піском та ін. роботи - 977,6 м.кв, очистка урн від сміття - 140 шт., обрізування дерев - 14 шт.; сквер по вул. Петкі Шандора: проведено обрізку 15-ти крон дерев, збирання та навантаження гілок -2,5 м.куб.),

утримання лісопаркової зони (Чернеча гора) – 78,1 тис. грн.;

- утримання дамб, русла р.Латориця, Коропецького каналу, набережних – 58,2 тис. грн. (виконано роботи з очистки випадкового сміття – 202 083 кв.м. та навантаження сміття - 1,17 т,);

- поточне утримання та обслуговування кабельних мереж відео відеонагляду міста – 121,8 тис. грн., з них:

обслуговування кабельних мереж відеонагляду – 43,4 тис. грн. (94 шт.),

обслуговування серверного обладнання та ПК відеокамер – 41,1 тис. грн. (1шт.),

обслуговування та налаштування ПЗ камер відеонагляду – 37,3 тис. грн. (28 шт.);

- інші витрати – 1 053,1 тис. грн., з них:

влаштування та ремонт сміттєвих урн – 319,5 тис. грн. (71 шт.),

влаштування та демонтаж ялинки – 45,2 тис. грн. (1 шт.),

очистка водовідвідної канави – 98,8 тис. грн. (викошування газонів, збирання зрізаного гілля - 90 м.кв.),

охорона об’єктів комунальної власності – 43,7 тис. грн.,

демонтаж рекламних конструкцій – 32,1 тис. грн. (79 шт.),

встановлення/ поточне утримання/ ремонт дитячих майданчиків – 23,8 тис. грн. (становлено 1 ігровий майданчик),

роботи згідно місячника благоустрою – 88,3 тис. грн. (вивіз зрізаного гілля, сміття, прибирання узбіч - 5,69 т.),

інші види робіт – 401,7 тис. грн.;

на виконання “Програми захисту тварин від жорстокого поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин в м. Мукачево на 2018-2020 роки” – при плані 290,5 тис. грн., використано 279,2 тис. грн. (відловлено 12 тварин, стерилізовано 26 тварин, вилікувано 15 тварин; заробітна плата з нарахуванням – 190,0 тис. грн., комісія банку – 0,5 тис. грн., придбання корму для тварин - 17,0 тис. грн., ПММ – 10,0 тис. грн.; послуги ветлікаря - 39,6 тис. грн., господарські товари – 18,4 тис. грн., ліки для тварин – 2,6 тис. грн.);

по ТПКВКМБ 6071 на виконання Програми “Відшкодування різниці між затвердженим тарифом та розміром економічно обґрунтованих витрат на утримання ліфтового господарства житлового фонду м. Мукачево на 2019-2020 роки” – при плані 304,2 тис. грн., використано 244,6 тис. грн.;

за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку спрямовано 4 341,9 тис. грн., з них:

по ТПКВКМБ 6013 – 557,8 тис. грн. - на виконання “Програми реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Мукачево на 2019 - 2020 роки” – при плані 900,0 тис. грн. (виконання робіт по об’єкту "Реконструкція будівлі диспетчерського пункту – виробничої бази (майновий комплекс) м.Мукачево, вул. Духновича, 103В");

по ТПКВКМБ 6015 – 14,6 тис. грн. - на виконання “Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Мукачево на 2019-2020 роки” – при плані 72,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт по капітальному ремонту ліфтів; капітальний ремонт ліфтів; експертно- технічне обстеження та повторне обстеження ліфтів);

по ТПКВКМБ 6017 – 17,7 тис. грн. - на виконання “ Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Мукачево на 2019-2020 роки” – при плані 18,0 тис. грн. (капітальний ремонт покрівель житлових будинків, несучих конструкцій та захисних споруд);

по ТПКВКМБ 6030 – 296,6 тис. грн. - на виконання “ Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Мукачево на 2019-2020 роки” – при плані 319,0 тис. грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по капітальному ремонту об’єктів благоустрою – див. Додаток 1 до пояснювальної записки);

по ТПКВКМБ 6090 – 3 455,3 тис. грн., на виконання “ Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Мукачево на 2019-2020 роки” – при плані 4 369,7 тис. грн. (придбання вiдвалу поворотного V-образного; трактори (4 шт.); машини МВД, навісне обладнання; піскорозкидувальне обладнання, снігоочисний відвал).

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК (ТПКВКМБ 7300) Протягом січня-березня 2019 року профінансовано видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку на загальну суму 7 521,2 тис. грн.(див. Додаток 2 до пояснювальної записки), в тому числі видатки на реалізацію Міської програми створення (оновлення) містобудівної документації на території м. Мукачева на 2018 - 2020 роки – 38,6 тис. грн.

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ’ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИКА (ТПКВКМБ 7400)

По ТПКВКМБ 7461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” з бюджету загального фонду використано кошти в обсязі 632,0 тис. грн. - при плані 664,0 тис. грн. - по “Програмі благоустрою міста Мукачево на 2019-2020 роки” (проведено поточний ремонт 8-ми вулиць загальною площею виконаних робіт - 954 м2); видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку склали 2 648,3 тис. грн.(див. Додаток 2 до пояснювальної записки).

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (ТПКВКМБ 7600)

По ТПКВКМБ 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» по спеціальному фонду бюджету розвитку на реалізацію Програми фінансового забезпечення утримання об’єктів комунальної власності (земля та нерухомість) територіальної громади міста на 2018-2020 роки використано 32,9 тис. грн.

По ТПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» видатки складають – 57,8 тис.грн., а саме:

виконавчий комітет – 48,3 тис.грн. (поточний ремонт приміщень);

фінансове управління – 9,5 тис.грн.(придбання офісних крісел).

По ТПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» використано коштів по загальному фонду бюджету – 288,0 тис.грн., а саме:

виконавчий комітет – на виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва, інвестиційної діяльності та туризму у місті Мукачеві на 2019-2020 роки спрямовано видатків 11,8 тис.грн. (організація прийому офіційної делегації з міста-побратима Паг (Хорватія) – послуги з проживання та харчування);

управління міського господарства – на виконання “Програми підтримки ММКП “Міжнародний аеропорт Мукачево” на 2018-2020 роки” – при плані 354,2 тис. грн., використано 276,2 тис. грн. коштів загального фонду бюджету (охорона об’єкта, утримання в належному стані) заробітна плата з нарахуванням – 152,8 тис. грн., земельний податок - 123,2 тис. грн.; комісія банку, інші видатки – 0,2 тис. грн)).

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

По ТПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» з міського бюджету по спеціальному фонду бюджету розвитку на виконання Програми удосконалення цивільного захисту міста Мукачева на 2018-2020 роки використано 24,8 тис. грн. (придбання пристроїв запису та відновлення звукових повідомлень).

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

По ТПКВКМБ 9110 «Реверсна дотація» із загального фонду міського бюджету за звітній період вилучено до державного бюджету 11 656,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету за перший квартал 2019 року - це заборгованість по соціальному захисту та соціальному забезпеченню по субвенціях з державного бюджету, що складає 2 735,9 тис. грн., з неї прострочена заборгованість – 84,0 тис. грн., а саме:

- по Субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - КЕКВ 2730 – 2 709,8 тис. грн., з неї прострочена кредиторська заборгованість – 84,0 тис. грн.;

- по Субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету заборгованість складає 14,8 тис. грн. (КЕКВ 2730 – 14,7 тис. грн., КЕКВ 2240 – 0,1 тис. грн.);

- по Субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 10,3 тис. грн. (надання допомоги при народженні дитини).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету за перший квартал 2019 року відсутні.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 01 квітня 2019 року становить 113,4 тис. грн. - це прострочена дебіторська заборгованість по відділу капітального будівництва. - КПКВ 1517321 КЕКВ 3142 (реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла теплопродуктивністю 200 кВт для ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево (ТОВ Карат Буд Плюс)).

Начальник фінансового управління М.Тоба

Прочитано 41 разів

ГАЛЕРЕЯ